Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CNF Sp z o.o. Sp. K. z siedzibą: 43 – 100 Tychy, ul. Henryka Sienkiewicza 106a. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych („dane”) należy kierować na adres e-mail: cnf@cnf.pl lub na podany powyżej adres poczty tradycyjnej.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania przez okres niezbędny dla realizacji tego celu. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją Pani/Pana zapytania.  Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane do żadnego podmiotu trzeciego.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia Pani/Pana zapytania i udzielenia odpowiedzi.